Belval en Argonne

De site Belval en Argonne is beschermd natuurgebied. Het is de belangrijkste bestemming voor natuurliefhebbers in deze streek. In de Argonne zijn zoogdieren en vogels steeds vlakbij aanwezig.

Observeren

Om ze op te merken, volstaat het te letten op kleine geluidjes, geritsel of gepiep. En waakzaam te zijn voor  bewegingen in het gras, in de struiken. Die bewegingen komen niet allemaal alleen door de wind. Hieronder, op een ochtend opgemerkt door de fotograaf: een hinde steekt de oren op boven het rietveld. De foto’s zijn van Philippe Gille.

Reebok, een ochtend in de mist

 

De kerktoren van Belval en Argonne duikt even boven de heuvelrug. Zicht op weilanden. Habitat voor gele kwikstaart, grauwe klauwier of leeuwerik. Soms ook wel een wulp.

Beschermd gebied

Dit mooie gebied, gelegen In de gemeente Belval en Argonne, is sinds 2012 beschermd als Natura 2000 natuurgebied. Het omvat 204 hectare. Het meer en de ruime omgeving vormen een woonplaats voor een groot aantal vogelsoorten. Nog meer soorten bezoeken het gebied tijden de migratie, de trek. Sommige vogelsoorten vindt men typisch in de rietkragen, andere eerder op de dijken, de oevers, in de lucht boven het water, in de omliggende weilanden.

Hierboven, een blik op het meer tijdens de lente, terwijl  een hinde en twee reetjes een bad nemen. Zilverreigers en  blauwe reigers fladderen  rond.

Hierboven, een zilverreiger, op de uitkijk voor een maaltijd. De blauwe reiger op de foto daaronder, eveneens op zoek naar een maaltijd.

 

 

Roerdomp

De roerdomp, een zeldzame waarneming. Men kan de geheimzinnige roep van deze watervogel vaak horen. Tot een kilometer of meer zelfs in de omgeving. De roep klinkt als een misthoorn, diep en galmend. Maar zelden krijgt iemand de roerdomp dus te  zien.  De geduldige fotograaf stelde zijn camera op, telelens paraat en speurde de rietkragen af.  “De roerdomp zat plots in het beeld van de telelens. Hij was duidelijk in de waan het rijk alleen te hebben.  Je ziet hem met zelfzekere tred een moddereilandje doorkruisen. Nek vooruit, klaar om zo’n bazuinroep te laten schallen. Hij is voortgestapt zonder me zelf maar te merken.  Magisch moment, vroeg op de dag.”

Biotoop

Op de foto hierboven: een groep stieren krijgt het bezoek van koereigers. De koereigers zijn eerder zuidelijker in Frankrijk te vinden normaal. De koereiger verlost de dieren van insecten, en geniet dan ook de bescherming van deze stieren. Gezien tussen Belval en Someilles.

Hieronder, de grauwe klauwier op een typische uitkijkpost. Hij laat zich rustig fotograferen.

Opmerkelijke ontmoeting tussen een wilde kat en een vos. Als in de fabel, de vos met een buit in de bek. De vos liet het afweten. Hij vermeed de confrontatie met de wilde kat.

Edelhert op een open plek in het bos, in de herst.

 

 

Reserveren